МАЛКА ГРУПА

ТРЕНИРОВКА

В МАЛКА ГРУПА


 
Бих искал повече информацияТренировки в група от 2-4 играча

от 7 години

   MFS Малка Групова Тренировка се планират и структурират специфично за конкретните играчи. Взимат се под внимание възрастта, нивото на уменията, позицията, силният крак, и други фактори при изготвянето на упражненията.

 

  В повечето отбори е трудно да се работи индивидуално върху слабите и силните страни на младежите поради големия брой играчи. Почти всички деца развиват непълноценни навици на техниката с топка в крака - стрелба, финтове, координация, целенасочено поемане на пас, и ситуационна преценка. Обучението в малки групи дава възможност както при MFS Индивидуалната Тренировка да се набляга много на детайлите в уменията на всяко дете. Същевременно позволява да се тренират разнообразни игрови ситуации с 2-4 играча, за да се усвоят тактическите компоненти нужни по време на реален мач. Тази оферта е насочена към талантливи играчи и такива, които искат да се развиват допълнително и/или професионално.

 

При обучението по футбол в малки групи може да се постигне оптимална корекция и автоматизация на техниката, както и да се тренират специфични за позицията ситуации!

 

Инвестицията за тренировка в малка група за един играч:

45 лв. за 60 мин тренировка (от 2 до 4 играча на група)

(+ наем на футболното игрище)

 

Тази тренировка може да се осъществи и във вашата асоциация!

Свържете се с нас.